ČESKÁ POŠTA VÁŠ CELNÍ DEKLARANT = ŽÁDNÁ VÝHRA

1. května 2012 v 14:27 | Jan Cicálek |  PORADNA & PŘÁNÍ
ČESKÁ POŠTA VÁŠ CELNÍ DEKLARANT = ŽÁDNÁ VÝHRA. ALE SPÍŠE VELKÝ PROBLÉM

Jen krátce bych chtěl nastínit, čeho všeho je Česká Pošta jako Váš celní deklarant schopná a rád bych vám zdarma udělil několik dobrých rad, které vám pomohou se těchto problémů vyvarovat. Jak jistě víte celní limit byl snížen ze 150Euro na 22Euro (prý ochrana tuzemských podnikatelů, což je naprostý blábol). Česká pošta se tak stala bez VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Vaším celním deklarantem. Což už samo o sobě nevzbuzuje důvěru. Pokud Vám tedy přijde balíček ze zemí mimo EU převyšující hodnotu 22Euro, bude Vás kontaktovat Česká Pošta doporučeným dopisem s "pruhem", že jste obdrželi zásilku a ať doložíte cenu zboží. Rozumí se tím výpis z PayPal, Kreditní karty či Fakturu z elektronického obchodu. Od tohoto okamžiku však již buďte více než obezřetní (ostražití). Dopis bude obsahovat formuláře + plnou moc při zastupování při jednání s celní správou. Pokud podepíšete tuto plnou moc, stává se neomezenou a na dobu neurčitou. To je ten VELKÝ PROBLÉM. Jelikož Česká Pošta je schopna clít z čehokoli i z nečitelné celní prohlášky obsdahující zněť čínských znaků. Tomu se říká věštění z lógru. Pro ilustraci přikládám prohlášku z které clili mou příchozí zásilku, aniž by mě požádali o relevantní doklady. Můj případ je jedním z mnoha. Česká Pošta tedy, aniž by mě požádala o korektní doklady (v případě problémů či nesrovnalostí se tak má dít automaticky) clila z nečitelné celní prohlášky z částky 183USD na místo 64USD (hodnota zboží). Jen z trojnásobku, to je v pohodě, ne? Zásilku jsem samozřejmě hned reklamoval, ale od 16.2.2012 uplynuly jiiž téměř 3měsíce a konec je stále v nedohlednu a já stále čekám, čekám a čekám. Popravdě, Česká Pošta v součinosti s Celní Správou, to je opravdu smrtící kombinace. Zaplatit musíte hned, ale vracet se nikomu nechce (na penále z jejich strany zapomeňte)!


MŮJ NÁVOD NENÍ ZROVNA KOŠÉR, ALE POKUD CHCETE PŘEDEJÍT PROBLÉMŮM, NIC JINÉHO VÁM BEZTAK NEZBUDE. JAK SE TEDY BRÁNIT?

* Plnou moc, uělujte České Poště pouze na jednotlivou zásilku. Do formuláře, který Vám přijde uveďte číslo zásilky pro kterou zastupování povolujete.
* Nechejte si zásilku od prodejce podhodnotit, na 24USD (22Euro). V případě, že se to České Poště nebude pozdávat požádá vás o doplňující dokumenty, které jí samozřejmě dáte.
* PLNOU MOC MŮŽETE VŽDY ZRUŠIT! Jak a kde viz mou korespondenci s Českou Poštou.
* Pokud nakupujete více zboží, rozdělte si jej do více balíků o max. hodnotě 22Euro a také tak zaplaťte via PayPal či kartou. Budete mít sice více plateb, zákon tím nijak neporušíte a ušetříte na clu. Bude NULOVÉ. Proč tomuto "vyděračskému" státu platit něco navíc, když nemusíte? Nevidím důvod.

NYNÍ UŽ K MÉ KAUZE. Česká Pošta mi proclila mobilní telefon s hodnotou 64USD jako MP4 přehrávač v hodnotě 183USD. Jen podotýkám, že zboží projelo scannerem a jednalo se o Androidový telefon s QWERTY klávesnicí, takže zaměnit ho s MP4 přehrávačem bylo na mě přece jen trošičku moc. Česká Pošta však nepochybila, viz moje korespondence níže (čti od konce). Korespondence končí dnem 4.4.2012 od té doby nemám žádnou odpověď i když jsem samozřejmě asi před týdnem znovu vznesl dotaz na nečinnost Zamračený

2.5.2012 - STORY POKRAČUJE, AVŠAK ŘEŠENÍ (SPRAVEDLNOST) JE STÁLE V NEDOHLEDNUPředmět:
Re: RB365159315HK , D.1017.II - Špatně vyměřené clo Komu:Kolmanová Jaroslava
Datum:
Dnes 10:10

Dobrý den,

Toto je politováníhodný počin a je vidět, že spravedlnost prostě v této zemičce neexistuje. Vím, že mnoho možností nemám, takže minimálně budu tuto kausu publikovat s malým HOWTO, aby do podobného stádia nedospěli mí ostatní spoluobčané + obrátím se na "pravého" ombudsmana. Iluze si však již nedělám vůbec žádné.

Prosím o přesnou (závaznou) lhůtu, která je zákonnou pro vyřízení "jednotlivého" příkladu a ne pouze link na "www.cpost.cz v části Časté otázky k celnímu řízení".

S pozdravem.

Jan Cicálek

Od:
Kolmanová Jaroslava

Komu:
Jan CicálekDnes 08:10Datum:


Dobrý den pane Cicálku,

průběh reklamace jsme přešetřovali v odboru celní deklarace, který podával žádost na celní úřad.Celní úřad dosud nevydal k Vaší reklamaci žádné stanovisko, a proto Vám zatím nemůžeme dát žádnou konkrétní odpověď. Jakmile budeme mít vyjádření celního úřadu, budeme Vás informovat, popř. zajistíme vrácení přeplatků. Informace týkající se lhůt celních orgánů naleznete na webových stránkách www.cpost.cz v části Časté otázky k celnímu řízení.

S pozdravem

Jaroslava Kolmanová
vedoucí týmu
Česká pošta, s.p., odd. mezinárodní reklamace a náhrady


Dobrý den,

Přece jenom bych uvítal přesnější link, který řeší reklamaci v součinnosti s celními orgány, včetně závazných lhůt pro stát, potažmo ČP. Kdyby tuto skutečnost věděla manželka při přebírání, nenechal bych jí špatně proclenou zásilku vůbec zaplatit, snad by se ledy hnuly rychleji. K celnímu poplatku + poplatku za služby celního deklaranta, já jsem zaplatil hned, ale cesta mých prostředků zpět je trnitá. Budou i penále z prodlení? Toto se mi zdá postavené na hlavu a může se tak dít opravdu jen v banánové republice, bohužel.

Nicméně můj názor na tuto kauzu je takový, že ČP pochybyla. Clení z prohlášky obsahující čínské znaky je jako věštění z lógru. Přesto Vás tímto žádám o kvapnější řešení mé záležitosti, ať jednou zvítězí zdravý rozum nad úředním šimlem.

S pozdravem.

Jan Cicálek
______________________________________________________________
Od: "Kolmanová Jaroslava"
Komu: "Jan Cicálek"
Datum: 04.04.2012 10:52
Předmět: RB365159315HK , D.1017.II - Špatně vyměřené clo

CC: "ombudsman", ""Hříšná Jiřina, Ing.""
Vážený pane Cicálku,

z kanceláře ombudsmana České pošty nám byl do oddělení postoupen k přešetření Váš email týkající se stanovení celních poplatků k zásilce z Hongkongu a postupu při vyřizování Vaší reklamace.V příloze Vám posílám úplnou emailovou komunikaci mezi Vámi a naším oddělením, včetně našeho vyjádření k reklamaci ze 16.3.2012 a informaci o zpracování Vašeho požadavku na zrušení udělené plné moci.Jak jsem Vás již informovala, Česká pošta při proclívání zásilky vycházela z celní prohlášky, kterou, jak se později ukázalo, odesílatel vyplnil chybně. Při rentgenové kontrole nelze přesně určit, zda se jedná o mobilní telefon nebo MP4 přehrávač, a proto nebylo označení obsahu uvedené na celní prohlášce odesílatelem vyhodnoceno jako chybné. Následovně, na základě nových zjištění, byla proto podána na celní úřad žádost o změnu rozhodnutí a jakmile budeme mít jeho stanovisko, budeme Vás kontaktovat, popř. zajistíme vrácení přeplatku. O tomto postupu jsme Vás rovněž informovali již 16.3.2012.Odpověď na otázku týkající se lhůt celních orgánů naleznete na webových stránkách www.cpost.cz v části Časté otázky k celnímu řízení.

S pozdravem

Jaroslava Kolmanová
vedoucí týmu
Česká pošta, s.p., odd. mezinárodní reklamace a náhrady

ombudsman napsal(a):

Vážená paní Mikysková,

prosím o přešetření níže uvedené záležitosti a o zpracování odpovědi s příslušným vysvětlením panu Cicálkovi.

Děkuji za spolupráci

Martina Pokorná

-----Original Message-----
From: Jan Cicálek
Sent: Tuesday, April 03, 2012 9:40 PM
To: ombudsman@cpost.cz
Subject: Fwd: Re: Fwd: Re: RB365159315HK , D.1017.II - Špatně vyměřené clo
Importance: High


Dobrý den,

Posílám Vám k posouzení můj případ, viz korespondence níže. Můj názor na věc se neztotožňuje s reklamačním odddělením České pošty, která teď navíc mlčí (mlží?). Byla mi špatně proclena příchozí zásilka z Hongkongu a to trojnásobně, proti skutečnosti. Rozdíl činí asi 500Kč na které již téměř 2měsíce marně čekám. Vše jsem navíc doložil korektními fakturami z internetového e-shoppu a výpisem z PayPal. Tento stav či spíše řekněme standby režim mě doslova rozčiluje, můžete prosím urychlit sjednání nápravy? Za chyby se přece platí a já jen čekám čekám a čekám. Děkuji.
S pozdravem.

Jan Cicálek

Dobrý den,

Česká pošta pochybyla, jelikož nechápu jak se mohlo stát, že po rentgenové kontrole byl koupený mobilní telefon (nedotykový s klávesnicí) vyhodnocen jako MP4 přehrávač. V případě pochybností mě tak měla automaticky požádat o relevantní doklady, což neudělala. Tyto jsem Vám však již zaslal (PayPal faktura a Faktura o nákupu na TinyDeal), tyto se shodují. Co je zde tedy k řešení? Z těchto dokladů je zřejmé, že neblafuji. Pokud bude na štítku balíku uvedena hodnota $15 a v něm mobilní telefon, také mě požádáte pro jistotu o fakturu nebo ne? V tomto případě, jste tak neučinili.

Abychom předešli dalším excesům z Vaší strany ruším tímto plnou moc, kterou jsem Vám dal k mému zastupování. V případě, že mi přijde nějaká zásilka, tak Vám pak udělím pouze jednorázovou plnou moc, pouze pro jeden konkrétní případ (zásilku). Pak si budu jist, že mě požádáte o relevantní doklady k příchozí zásilce.

S pozdravem neváš velmi rozhořčený klient.

Jan Cicálek

-----Original Message-----
From: Reklamace a náhrady OZMP [mailto:reklnahrmp.ozmp@cpost.cz]
Sent: Friday, March 16, 2012 10:44 AM
To: Jan Cicálek
Subject: Re: Fwd: Re: RB365159315HK , D.1017.II - Špatně vyměřené clo

Vážený pane Cicálku,

k Vaší reklamaci , týkající se zásilky č. RB365159315HK, bylo v odd.celní deklarace zjištěno následující.
Z dokladu o nákupu vyplývá, že zásilka neobsahovala MP4 přehrávač v hodnotě 183,30 USD, ale mobilní telefon v hodnotě 64,99 USD. Přesto Česká pošta, s.p., při proclívání Vaší zásilky nepochybila, protože při proclívání zásilky vycházela z celní prohlášky CN22 umístěné na obalu zásilky, na které odesílatel uvedl jako obsah MP4 PLAYER x 1 v hodnotě 183,30 USD (kopii uváděného dokladu posíláme v příloze). Tento doklad vyplňuje odesílatel při podání zásilky a je na něm mj. uvedeno, že odesílatel potvrzuje, že údaje uvedené v celní prohlášce jsou pravdivé. Celní prohláška je oficiální mezinárodní doklad používaný v poštovní přepravě a to, že v ní odesílatel cenu obsahu uvedl chybně, bohužel zásadně ovlivnilo stanovení celních poplatků. Vzhledem k uvedenému zjištění byla na celní úřad podána žádost o změnu rozhodnutí a v případě, že celní úřad žádosti vyhoví, bude Vám přeplatek na celních poplatcích vrácen.
Dále k Vaší reklamaci uvádíme, že při rentgenové kontrole nebylo zjištěno, že by zásilka obsahovala zboží, které podléhá zákazům nebo omezením při dovozu, nedošlo k její vnitřní kontrole a při vyhotovení celního prohlášení se vycházelo ze skutečností uvedených na celní prohlášce CN 22.

V zájmu České pošty, s.p., je vyřídit Vaši reklamaci v co nejkratší lhůtě, ale v tomto případě bez rozhodnutí celního úřadu tak nelze učinit.

Jar. Kolmanová
odd. mezinárodní reklamace a náhrady

Jan Cicálek napsal(a):
Dobrý den,

Ale pokud se nepletu, zásilka byla špatně vyclena Českou Poštou, není-li pravda? Takže ostatní aspekty mě víceméně nemusí zajímat. Já jsem Váš klient, tak se starejte. Např. v Rakousku platí i stát pokud nedodrží zákonnou lhůtu penále fyzické osobě. Bude tomu tak i v tomto případě?
S pozdravem.

Jan Cicálek
______________________________________________________________
Od: "Reklamace a náhrady OZMP"
Komu: "Jan Cicálek"
Datum: 13.03.2012 14:05
Předmět: Re: Fwd: Re: RB365159315HK , D.1017.II - Špatně vyměřené clo

Vážený pane Cicálku,

Vaše reklamace je stále v šetření v odd. celní deklarace. Česká pošta má jako dopravce povinnost zásilky došlé do ČR celně odbavit, ale stanovené a vybrané DPH/clo je posíláno celnímu úřadu nikoliv České poště, takže ani z tohoto důvodu nemáme zájem na oddalování vyřízení Vaší reklamace. Jakmile budeme mít k Vaší reklamaci stanovisko příslušného odd., budeme Vás informovat

S pozdravem

Jar. Kolmanová
odd. mezinárodní reklamace a náhrady

Jan Cicálek napsal(a):
Dobrý den,

V příloze Vám zasílám navíc jako BONUS fakturu z PayPal. Snad to urychlí Vaše kroky, i když o tom pochybuji. Vyměřené clo jste si vybrali ihned, ale vracet špatně vyměřené clo se Vám jaksi nechce.Doufám, že to stihnete do zákonných 30dnů, které končí 16.3.2011.

S pozdravem.

Jan Cicálek
______________________________________________________________
Od: "Cicalek, Jan" Komu: "Reklamace a náhrady OZMP" , "Jan Cicálek"
Datum: 29.02.2012 08:16
Předmět: RE: Fwd: Re: RB365159315HK , D.1017.II - Špatně vyměřené clo

Dobrý den,

Děkuji za info.

Jan Cicálek

-----Original Message-----
From: Reklamace a náhrady OZMP [mailto:reklnahrmp.ozmp@cpost.cz] Sent:
Wednesday, February 29, 2012 8:03 AM
To: Jan Cicálek
Subject: Re: Fwd: Re: RB365159315HK , D.1017.II - Špatně vyměřené clo

Dobrý den pane Cicálku,

Vaši reklamaci jsme předali k přešetření do odd. celní deklarace. Jakmile budeme mít jeho vyjádření, budeme Vás informovat.

Děkuji za Vaši trpělivost.

Jaroslava Kolmanová
odd. mezinárodní reklamace a náhrady

Jan Cicálek napsal(a):
Dobrý den,

Můžu se zaptat, jak si moje reklamace stojí, případně jestli Vám mám zaslat dokumenty v doporučeném psaní? Děkuji za info.

S pozdravem.

Jan Cicálek
______________________ Původní zpráva: ________________________
Od: "Jan Cicálek" Komu: Datum: 16.02.2012 16:11
Předmět: Re: RB365159315HK , D.1017.II - Špatně vyměřené clo
Dobrý den,

Žádám Vás o nápravu ohledně špatně vyměřeného cla za došlou zásilku z Hongkongu (podrobnosti níže + příloha). Celkem mi bylo vyměřeno clo 798.80Kč + poplatek ČP 180kč, tedy celkem 979Kč. Tato částka se téměř rovná ceně zakoupeného mobilního přístroje. V tom případě by byla hloupost vůbec něco v zahraničí kupovat, jelikož by se stal nákup této položky nerentabilní. Přeplatek mi prosím zašlete na mou adresu poštovní poukázkou.

S pozdravem.

Jan Cicálek

Dobrý den,

požádal bych Vás, abyste zaslal reklamaci na tuto emailovou adresu :reklnahrmp.ozmp@cpost.cz

S pozdravem

Josef Káninský
Pošta Praha 120
Oddělení celní deklarace
Pošta Praha 120
Plzeňská 290/139
220 00 Praha 5

From: jan.ci
Sent: 16.02.2012 15:03
To: "sklad.praha120" Cc:
Subject: RB365159315HK , D.1017.II

Dobrý den,

Zasílám Vám relevantní doklady k proclení. Korektní o které jste mě nepožádali a tímto Vás žádám o přezkoumání celního výměru a vrácení rozdílu.

S pozdravem.

Jan Cicálek
______________________________________________________________
Od: "Cicalek, Jan" > Komu: "sklad.praha120" > Datum:
16.02.2012 13:17
Předmět: RE: RB365159315HK - CELNÍ VÝMĚR BEZ FAKTURY????

Dobrý den,

Viz Vaše instrukce:Vysvětlení k celnímu řízení Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983 Strana 1/1 Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 www.ceskaposta.cz

PŘÍPRAVA CELNÍHO ŘÍZENÍ ZAHRNUJE:
1. Prohlídka zásilky pomocí RTG (výjimečně vnitřní kontrola obsahu zásilky).
2. Komunikace s klientem za účelem součinnosti a doplnění údajů.
3. Shromažďování podkladů pro celní řízení, vypracování celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do navrhovaného režimu.
4. Podání celního prohlášení celnímu úřadu, zajištění celního dluhu.

CELNI ŘÍZENÍ ZAHRNUJE:
5. Přijetí celního prohlášení a propuštění zboží do celního režimu, vyměření cla/DPH - provádí celní úřad.
6. Zaplacení celního dluhu.
Poznámka: Činnost vyjmenovanou v bodě 5. zajišťují pracovníci celní správy, ostatní činnosti vykonávají pracovníci celní deklarace České pošty v součinnosti a pod dohledem celních orgánů.

Jan Cicálek

From: Cicalek, Jan
Sent: Thursday, February 16, 2012 10:01 AM
To: 'sklad.praha120'
Cc: 'Jan Cicálek'
Subject: RE: RB365159315HK - CELNÍ VÝMĚR BEZ FAKTURY????
Importance: High

Dobrý den,

Můžu vidět fakturu, dle které bylo vyclíváno? Žádnou jsem Vám nedal!

S pozdravem.

Jan Cicálek

From: Cicalek, Jan
Sent: Thursday, February 16, 2012 9:44 AM
To: 'sklad.praha120'
Cc: Jan Cicálek
Subject: RB365159315HK - CELNÍ VÝMĚR BEZ FAKTURY????
Importance: High

Dobrý den,

Prosím o info k zásilce č. RB365159315HK. Vyměřené clo včetně poplatku ČP ve výši 979Kč je vzhledem k ceně,kterou jsem za zboží zaplatil nepřiměřeně vysoké! Jak můžete vyměřit clo bez faktury, případně výpisu z PayPal? Nechápu.Prosím o sjednání nápravy.

S pozdravem.

Jan Cicálek
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jaroslav Leksa Jaroslav Leksa | 12. března 2013 v 21:23 | Reagovat

Naprosto Vám rozumím. Mě Česká pošta před měsícem vrátila zásilku zpět do země původu, aniž by mi vůbec poslala žádost o vyclívku. Pochybení samozřejmě neuznává a obhajuje si svoje, byť špatně nastavené, procesy. O omluvě ani nemluvě.
Nyní tak řeším jak dostat vrácenou zásilku zpět do České republiky, což se zdá být během na dlouhou trať. S investicí přes 5.000 Kč se tak díky diletanství České pošty začínám pomalu, ale jistě loučit...

2 J.Boy J.Boy | E-mail | Web | 13. března 2013 v 17:37 | Reagovat

[1]: Toto už není legrace, to je spíš na žalobu na ČP.
Kamarádovi se stalo to samé. Ovšem povedlo se mu to s dodavatelem vykomunikovat. Takže zaplatil navíc jen poštovné $8

3 Lída Lída | E-mail | 27. září 2013 v 13:28 | Reagovat

Něco podobného jsem taky zažila. Sestra posílala z Nového Zélandu dva staré telefony a kompaktní foťák koupený ještě v čr, byl rozbitý a potřebovala se včas stihnout reklamace. Plus nějaký starý smradlavý bundy, aby si ulehčili batohy před cestou do Asie. Též s dobrou vírou že si česká pošta vyžádá doklady když to bude potřeba (uvedla jsem do prohlášení to co mi bylo řečeno do telefonu když jsem volala na telefonní linku pro radu jak postupovat). Bylo nám na základě částky uvedené jako pojištění balíku (sestra prostě vůbec netušila, že by z týhle částky mohli něco takového vyměřovat) vyměřeno clo a dph přes 3 tisíce! Balík ani nebylo možný vrátit, protože se už sestra na místě odkud byl poslán nezdržovala. Peníze jsme tedy zaplatili. Dlouhý ROK A PŮL se nic nedělo, protože údajně neexistuje lhůta na tento typ reklamace u celní správy.Takže jsem ani nevěřila, že se od konce života dočkám nějakého vyřízení. A ejhle, dnes mi přišel e-mail že moje reklamace byla vyřízena a že mi bude vrácená část dph, asi 2700, tudíž mě ta sranda stála "jen" nějaké tři stovky,ale ten čas a nervy tím způsobené už nikdo nevrátí. Takže ano, souhlas, pro mě ještě víc do detailu - české poště plnou moc už nikdy!!!I kdybych měla jet do Prahy pro 20kg balík...

4 J.Boy J.Boy | E-mail | Web | 30. září 2013 v 10:56 | Reagovat

[3]: Přesně jde o ty nervy a navíc nemají ani dostatek slušnosti, aby se za průtahy alespoň omluvili. V tomto případě by však měli platit i oni (náš stát) penále, jako je tomu ve všech civilizovaných zemích.

5 Rybajz Rybajz | 14. října 2013 v 13:42 | Reagovat

No ono je lehké svalovat vinu na poštu, ale co takhle nadávat na hongkongský obchod, který to úplně blbě vyplnil ;-)

6 J.Boy J.Boy | E-mail | Web | 18. října 2013 v 21:18 | Reagovat

[5]: ČP, ale clila z pojištění a ne hodnoty doručovaného zboží. V případně pochybnosti si měla ode mne vyžádat fakturu a to neudělala.

7 Jarda Klíma Jarda Klíma | E-mail | Web | 20. října 2013 v 7:40 | Reagovat

Zdar, mám kolo a USA licencí, CANONNDALE, bohužel po těžké nehodě, šofér za volantem mi nedal přednost, a tak kolečko i jsme dolámaní. Kolo opravuji, už je skoro hotové, já celkem taky v pohodě. Z USA jde balík týden až 14 (dle toho, co si zaplatíte za poštovní službu), česká pošta posílá přes týden nějaký dopis, o tom, co já mám doložit a co ne. Používám jen mail a trelefon, pro zásilky si jezdím sám na Poštu 120 na Plzeňské a zásilky si vyzvedávám sám, žádný moci, žádný stresy, nebudu přemýšlet že dalších 200Kč dám za zastupování pošty u celnice.
Čuzz a lepší balíčky z USA bo odjinud, kde zrovna cestujete

8 J.Boy J.Boy | E-mail | Web | 29. října 2013 v 10:56 | Reagovat

[7]: To bezpochyby, ale z Jižní Moravy to mám přece jen trošičku z ruky, nějakých 260km

9 Jiří Kubala Jiří Kubala | E-mail | 22. srpna 2014 v 21:03 | Reagovat

Tak jsem také účastník "pošto celního" kolečka, ale to, co jsou schopni vyplodit....

"Dobrý den
dárek lze akceptovat pouze v případě, že odesilatel i příjemce jsou soukromé osoby. Ve Vašem příoadě je odesialtelem 4PX Woelwisw Expess Co. Ltd. což evidentně nebńí sukromá osoba z tohoto důvodu zásilka nemůže být odbavena jako dárek..
Pokud jde o cenu celní úřad pojal podezdření že je zboží podhodnocena a požaduje doklad o ceně zboží
Pokud s tímto nesouhlasíte můžete si zásilku odbavit sám."

To, že firma 4PX Woelwisw Expess Co. Ltd. je obdoba české PPL DHL ,.... ani se nepodívá na internet, prostě pro ně je tato firma odesílatel. "Dárek můžete dostat jen od soukromé osoby". Bože můj, a tohle platíme ,... o psaném projevu dotyčného raději pomlčím.
Tak toto s nimi už řeším druhý den.

10 J.Boy J.Boy | E-mail | Web | 30. srpna 2014 v 14:14 | Reagovat

[9]: 2 dny to ještě není tak zlé. Předeším přeji pevné nervy, budete je potřebovat.

11 Jan Jan | E-mail | 5. září 2014 v 15:16 | Reagovat

Jak udělat tu plnou moc jednorázovou kam to napsat ? Díky

12 J.Boy J.Boy | E-mail | Web | 21. září 2014 v 14:49 | Reagovat

[11]: Na ten papír ohledně zmocnění napiš: Zmocnění (zasupování) platí pouze pro zásilku XY

13 Michal.H Michal.H | E-mail | 10. února 2015 v 13:09 | Reagovat

A co my,co nejsme z Prahy?Nam se asi vyplati jezdit az k vam...

14 martin martin | 20. srpna 2015 v 11:12 | Reagovat

Z TOHO SI NIC NEDĚLEJTE MNĚ Č.POŠTA PROCLILA I POŠTOVNÉ. A TEĎ SE MI DOKONCE BALÍK NĚKDE ZTRATIL VE VZDUŠNÉM PROSTORU MEZI AMSTERDAMEM A ČR.A CO NA TO Č.POŠTA, TVRDÍ ŽE NIC NEPŘILETĚLO A JA MAM DOKLAD O TOM ŽE Z AMSTERDAMU ODLETĚL UŽ V KVĚTNU JE SRPEN A BALIK NIKDE.

15 Net Net | 11. října 2016 v 14:45 | Reagovat

Dovoz do Česka je hrůza. Podle mého je DHL ještě horší než česká pošta, zejména kvůli výrazně vyššímu poplatku za zastupování.

Teď reklamuji dvě perličky, bohužel nejsem právník, takže nevím, kde je chyba.

1) DHL - dovoz zboží z eshopu. Zboží bylo zasláno z Hong Kongu. Ale společnost, kde jsem nakupoval, má pobočku v Evropské unii, a tak u všech transakcí je účtováno DPH odpovídající země (tedy 21% pro nás). Takže jsem DPH zaplati lpři nákupu, a pak jsem platil DPH z částky včetně DPH ještě jeednou + asi 450 korun DHL. Vím, že jsem mohl odmítnout převzetí, ale řekl jsem si, že radši budu mít zboží dráž než neplatit nic navíc a nevidět ho.

2) Umístil jsem se dobře v jedné soutěži a vyhrál cenu. Je to dárek, není to dárek, posílá to firma nebo soukromá osoba? Každopádně vyměřené clo neodpovídá dokladům, které jsem dostal. Tentokrát doručovala Česká pošta, asi dva týdny jsem dělal prostředníka mezi Českou poštou a organizátorem soutěže. A nakonec vyplodí nesmyslný dokument, kde vyměřují clo dárku v hodnotě pod 40 dolarů jako by stál 50...

Nechápu. Nejhorší je, že člověk musí še rychle řešit a zaplatit (dokonce musí platit, i pokud se chce zastupovat sám, rád bych neplatil nic, když se zastupuji sám). Ale pokud dopravce pochybí v celním řízení, reklamační lhůty se táhnou měsíce (roky???) a penále za nesprávně vyměřené clo žádné, vrácení poplatku za zastupování v celním řízení (které stálo za houby) také žádné...

16 Net Net | 11. října 2016 v 14:50 | Reagovat

[14]: Teď jsem studoval jak je to s clem a taková zajímavost je, že pokud je zásilka s poštovným zdarma "Free shipping" tak se účtuje dph z poštovného české pošty, protože se jedná o "dárek" který má určitou hodnotu. Pokud je poštovné zahrnuto v cenně "Postage included", tak se žádné DPH z poštovného nepočítá. Pokud má nějakou cenu, tak se počítá DPH z ceny poštovného (a pojištění), pokud nejde o dárek.

Ztráta zásilky mě ještě nepotkala, nebo o tom nevím, ale u posledního balíku mně nějak minula první žádost o spolupráci a dostal jsem až opakovanou výzvu, abych jim dal plnou moc a napsal, o co jde...

17 karaci karaci | 30. listopadu 2016 v 14:59 | Reagovat

Dovolim si nesouhlasit. Predesilam ze nejsem zamestnanec Ceske Posty atd., ale myslete si o CP co chcete, ale v tomto smeru pracuje velice dobre. Nechavam si mesicne posilat z Kanady, USA, i Ciny spousty veci a nikdy zadny problem. A to mam s CP i sjednane trvale zastupovani. Za prve mi to usetri u kazde veci papirovani a nervy, a za druhe nemusim osobne 200km do Prahy.

Za dalsi bych opravil mylne informace co tu probehly a nebo mohly vzbudit mylny dojem. CP neni na vine ohledne reklamacni lhuty - tu ma "danou" Celni sprava (CS).

CP neni ani zodpovedna za zdanovani postovneho, vysi opet stanovuje CS, a to na zaklade provadeciho predpisu stanovenym EU. A ten rika za postovne se pricita ke zdanovaci hodnote zbozi. Co ovsem nerika, je jak zdanovat "free shipping". Co jsem se dozvedel, tak na to ma CS jednu super tabulku, a to je dle meho prasarna, nebot podle vyse hodnoty zbozi toto spada do urciteho limitu, ktery ma takto CS v tabulce "naceneny". Hodnoty v tabulce bohuzel neznam. Priklad: zbozi bude treba do 100$ a to bude mit treba pausalne 20$ postovne, takze k cene zbozi prictou 20 babek a to cele vynasobi 21% a voila, dan je na svete.
Toto me zkratka s..e, jelikoz nase urady snad jako jedine na svete umi nasobit nulou tak, aby jim vysel nenulovy vysledek.
Uz jsem ohledne tohoto uvazoval ze kontaktuju ombudsmana, protoze toto mi prijde minimalne nemoralni, a pravdepodobne to ani nema oporu v zakone (alespon ja jsem to nikde nedohledal).

18 Ivan Kolenčiak Ivan Kolenčiak | E-mail | 2. července 2017 v 11:01 | Reagovat

Uvádím svůj případ ve formě kopie mé stížnosti ombudsmanovi, ve které je vše velmi názorně popsáno:
Veřejný ochránce práv
Údolní 39                      
602 00 Brno                                                                                               Praha 21.6.2017

Věc:  stížnost na   nekalou praktiku České pošty při vymáhání dodatečné nelegální platby 99 Kč za doručování celně osvobozených zahraničních zásilek s hodnotou pod 22 EUR.                                  
Ke stížnosti uvádím následující relevantní údaje:
1. Přijde-li Vám zásilka z ciziny, tak nejprve podstupuje celní kontrolu a dopravce zásilky Česká pošta celní odd. 120 je povinno zásilku předložit celnici (dále jen CÚ) ke kontrole.
2. V rámci bodu 1 celní pošta 120 vyřizuje svévolně - i bez zmocnění příjemce zásilky předběžné celní formality neboli celní odbavení zásilky a v zastoupení za CÚ požaduje po příjemci zásilky okamžité dodání průvodních dokladů zásilky, zejména doklad o platbě zásilky, který je hlavním dokumentem. Tyto průvodní doklady mohou být zaslány Poště 120 i přes internet.
3. Na základě dokladu o platbě zásilky, tedy její ceně se především rozhodne, zda se jedná o celně zpoplatněnou zásilku, anebo o zásilku poplatkově osvobozenou, je-li její hodnota pod 22 EUR.
4. U celně zpoplatněné zásilky Pošta 120 přebírá automaticky svévolně roli zprostředkovatele celních formalit a roli dodatečného uskladňovatele zásilky, za což si poté účtuje zvláštní platbu.
U celně nezpoplatněné zásilky, poplatkově osvobozené (pod 22 EUR) má Pošta 120 automaticky dát CÚ návrh na její propuštění do volného oběhu a tato zásilka má být bezplatně doručena příjemci. - Tento fakt je přímo uveden na internetové stránce České pošty: FAQ - časté otázky k celnímu řízení - Kdy nemusím poplatek za celní odbavení jedné zásilky ve výši 99 Kč platit ?
5. Avšak může nastat případ, že průvodní doklady odesilatele  o její ceně či obsahu - nalepené na zásilce, mohou vzbudit pochybnosti CÚ a CÚ poté může nařídit Poště 120 umístit zásilku pod celní dohled do doby prověření zásilky.
6. Pošta 120 v době prověřování zásilky na pokyn CÚ umístí zásilku do svého dočasného celního skladu a příp. požádá příjemce zásilky o zaslání dokladů (o platbě) k zásilce, pokud tak již neučinila již dávno dříve.
Současně s umístěním zásilky pod celní dohled už je ale tato poplatkově osvobozená zásilka automaticky vystavena poplatku České pošty 99 Kč jednak za umístění v jejím celním skladě + jednak za t.zv. dodatečnou (příjemcem nechtěnou) celní deklaraci České pošty. A to i v případě, že se později prokáže, že umístění zásilky pod celní dohled bylo zbytečné, neoprávněné, tedy že zásilka svým obsahem i cenou plně odpovídala zásilce poplatkově osvobozené.
7. A nyní, ve fázi bodu 6, dochází k následujícímu defektnímu (podvodnému) jednání Pošty 120:
a) Pošta, příp. v součinnosti s CÚ si může najít nějakou mouchu na zásilce a prohlásí ji neoprávněně za podezřelou a tím násilně a neoprávněně zajistí zakázku České poště za 99 Kč.
b) Ale i v případě skutečně vadného dokladu od odesilatele nalepeného na zásilce nemůže být účtována platba 99 Kč za náklady při prověřování zásilky, protože příjemce zásilky nemůže být zodpovědný za omyl či špatný úmysl odesilatele zásilky. Pokud bylo výsledně prokázáno, že zásilka je nezávadná, tak náklady prověřování zásilky by měl logicky nést CÚ příp. stát.
c) Pošta si účtuje 99 Kč údajně za: umístění zásilky v jejím celním skladě + za t.zv. dodatečnou (příjemcem nechtěnou) celní deklaraci České pošty. Ovšem zde se dají namítnout následující pádné argumenty, které uvádím níže v bodu 8.
8. V mém konkrétním případě jsem uvedl
jednak v mé reklamaci neoprávněné vynucené platby 99 Kč u České pošty ze dne 3.1.2017 - zásilka č. RR 990 020 005 VV a dále ve své stížnosti u ČOI ze dne 14.3.2017 -
tyto souhrnné argumenty-námitky:
N1. (Námitka č.1 ) Zásilka má hodnotu  pod 22 Euro a zákony takovéto zásilky  jednoznačně osvobozují od jakýchkoliv dalších plateb. Uvádí to přímo i Česká pošta na svých internetových stránkách.
N2. V Rozhodnutí o výsledku reklamace z 31.1.2017 z odd. mezinárodní reklamace a náhrady uvádí vedoucí St. Mikysková:                                                                                       "V průběhu předložení zásilky ke kontrole celnímu úřadu, požadoval CÚ umístit zásilku do dočasného skladu z důvodu ověřování správnosti (pochybných) údajů uvedených na celní prohlášce CN 22, ... které CÚ neakceptoval a proto nemohla být zásilka navržena rovnou na propuštění do volného oběhu."
MÉ STANOVISKO k bodu N2:  Celní úřad - dále jen CÚ nemusil vůbec žádat po Poště 120 umístění zásilky do jejího skladu z těchto důvodů:
a) Popírám nutnost uložení zásilky ve skladu Pošty 120, na kterou se se m.j. také odvolává Česká pošta v rámci vyžadování poplatku 99 Kč.. Pokud celní úřad neakceptoval prúvodní údaje k zásilce, mělo mu stačit zaslání spolehlivých dokladů ode mne, které jsem poslal emailem obratem a které dokonale dokazovaly nízkou hodnotu zásilky a její poplatkové osvobození a nebylo vůbec potřeba nepropouštět zásilku do volného oběhu a umisťovat ji ve skladu Pošty 120, popř. jen bezplatně na velmi krátkou dobu.                                                                                                                                Pro zajímavost odkazuji na skutečnost, že u konkurenčního dopravce zásilek ze zahraničí DHL platí, že dokud celnice nerozhodne o osudu zásilky, tak je zásilka uložena v jejím skladě BEZPLATNĚ !  
b) CÚ má  také své vlastní sklady a případně by mohl zásilku bezplatně uložit tam, jak to dělával v minulosti. A když už zásilku nechal uložit ve skladu Pošty 120, tak u poplatkově osvobozené zásilky by to mělo logicky jít na náklady CÚ.
N3. Zpoplatnění krátkodobého uskladnění zásilek ve skladu Pošty 120  je neoprávněné i proto, že  běžné poštovní zásilky na běžných poštách se také uskladňují a to bezplatně, než si je adresát vyzvedne.                                                                                                              Dočasné uložení zásilky ve skladu všech pošt je totiž fakticky již zaplaceno v původním poštovném, které již předem uhradil objednavatel a příjemce zásilky.   Platí zde všeobecná mezinárodní poštovní zásada, že když odesilatel zásilky zaplatí poštovné v jedné zemi, tak je tím již zaplaceno doručení zásilky do všech zemí na světě, včetně krátkodobého uskladnění zásilky !  A když Pošta 120 vyžaduje další poštovní poplatek od adresáta za VNUCENÉ krátkodobé skladování zásilek v celním řízení, tak tímto aktem Česká pošta nutí objednavatele zásilky  zaplatit  službu  doručení zásilky DVAKRÁT ! - Jednou objednavatel  zaplatí  zahraničnímu dodavateli = odesilateli zásilky, který tudíž zaplatí doručení zásilky poprvé v cizí zemi  a podruhé pak objednavatel  znovu zaplatí za doručení zásilky  České poště v Česku. - To je de facto ze strany České pošty SKANDÁLNÍ  PODVOD na objednavateli zásilky z ciziny !
N4.  Faktura České pošty na doručovací poplatek 99 Kč byla vystavena na honosný název - Služby celní deklarace.
Mé námitky:  služba celní deklarace pošty v tomto případě spočívala konkrétně POUZE v tom, že mi pošta 120 zaslala obvyklou rutinní emailovou výzvu k zaslání rozhodujícího dokladu o výši platby ceny zásilky u eBay a pošta tento mnou zaslaný doklad pouze předala celnici. Nic více a nic méně nebylo provedeno. - Tento úkon ale mohla provést sama celnice přímo se mnou, tedy bez účasti pošty ! Tak to se mnou celnice běžně prováděla v minulosti.
N5.  Celní formality jsou zákonnou povinností výlučně CÚ. A když už Celnice přehazuje část svých povinností na Poštu 120 a požaduje od Pošty 120 jakékoliv  souvisící služby v rámci proclení, tak by je měla v případě bezpoplatkových zásilek platit výlučně Celnice a nikoliv adresát zákonem poplatkově osvobozených zásilek.
N6. . Pokud příp. odesilatel zásilky uvedl na jejím obalu špatný údaj, na základě kterého bylo údajně provedeno ověřování zásilky, tak adresát zásilky za to nemůže být trestán platbou 99 Kč, protože za uvedený nesprávný údaj nenese žádnou zodpovědnost.
N7. Na dotaz pošty 120 na můj souhlas s jejím zastupováním mé osoby v celním řízení, jsem dal tento souhlas pouze s podmínkou, že to bude pro mne bezplatné ! - Důkazový email mám k dispozici.
Můj souhrnný názor u tohoto případu:    výše uvedená fakta vyvolávají mé důvodné podezření o kartelové dohodě Celnice a České pošty, která je pro obě strany velmi výhodná:
Celnici se předáním základních hrubých celních prací Poště značně pracovně uleví a na oplátku je České poště i u levných zásilek umožněno inkasovat neoprávněný, tak zvaně celně deklarantský - poplatek + neoprávněný poplatek za dočasné vynucené skladování 99 Kč a výsledně tak ždímat neoprávněně obrovský zisk ze statisíců adresátů levných zásilek ze zahraničí.
Závěrem žádám Veřejného ochránce práv, aby všechny tři stížnosti náležitě prošetřil, vyvodil příslušné sankční důsledky proti České poště, zejména aby jí zatrhl nelegální okrádání statisíců adresátů bezpoplatkových levných zásilek ze zahraničí.
S pozdravem Ivan Kolenčiak Novákových 59/2   180 00 Praha 8

19 Ivan Kolenčiak - Pokračování případu Ivan Kolenčiak - Pokračování případu | E-mail | 4. července 2017 v 7:10 | Reagovat

Ivan Kolenčiak - POKRAČOVÁNÍ  PŘÍPADU chybné platby 99 Kč.

Pošta se posléze dle mého názoru dopustila NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY tím, že mne oklamala svými tvrzeními, že:

a) Mé přijetí  vnucované služby zastoupení Poštou u Celního deklarantství je jednak nezbytné pro propuštění zásilky Celnicí do volného oběhu a jednak odmítnutím služby celního deklarantství bych se údajně stejně  nevyhnul zaplacení poplatku Poště 99 Kč (které bych musil zaplatit alespoň za umístění zásilky ve skladu Pošty)..

b) Jak jsem uvedl výše, Pošta tvrdí, že " Z hlediska existence nároku na zaplacení poštovní sazby stejně  "není rozhodné, jakým způsobem Česká pošta, s.p. tento poplatek pojmenuje".

c) Pošta tvrdí, že má legální nárok na platbu 99 Kč, což považuji ze nepravdivé tvrzení, jak jsem uvedl ve svém detailním rozboru výše a Česká pošta nutí NELEGÁLNĚ objednavatele zásilky  zaplatit  službu  doručení zásilky de facto DVAKRÁT ! Jednou platí v rámci objednávky poštovné odesilateli zásilky v Indii a podruhé - neoprávněně - České poště. To je dle mého názoru SKANDÁLNÍ  PODVOD na objednavateli zásilky z ciziny !
d) Posléze lze namítnout, že Pošta vykonává u celně osvobozené zásilky údajnou - falešnou celní deklaraci, která neexistuje, protože Pošta pouze přepošle celnici elektronicky potvrzení o platbě příjemce za zásilku a Pošta si za to poté nechává ještě drze platit od adresáta levné poplatkově osvobozené zásilky. Toto potvrzení mohl adresát zásilky poslat celnici přímo sám, bez prostřednictví Pošty.

Poznámka: tvrzení zde uvedená jsem schopen na požádání prokázát poskytnutím příslušné intenzívní emailové komunikace mezi mnou a Českou poštou.

Tato věc byla již předložena:
a) K reklamaci České poště- zásilka č. RR 990 020 005 VV - osobně předána 3.1.2017 - reklamace byla zamítnuta.
b) První odvolání proti rozhodnutí o reklamaci = Návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace z 3.1.2017 - zasláno ČTÚ 7.2.2017. Zahájení řízení bylo zamítnuto údajně pro nepříslušnost  ČTÚ v této věci
c) Druhé odvolání proti rozhodnutí o reklamaci - Rozklad k předsedovi Rady ČTÚ ve věci řízení o námitce zaslaný 9.3.2017 - dosud nerozhodnuto.
d) ČOI - Stížnost na Českou poštu-neoprávněné účtování 99 Kč-zasláno 14. a 15.3.2017. Stížnost zamítnuta pro nepříslušnost úřadu.
e) ÚOHS - Podnět k šetření možného porušení zákona ze strany České pošty a Celnice v oblasti dominantního postavení na trhu a nekalé praktiky. Zasláno 15.3.2017. - Šetření tohoto podnětu bylo zamítnuto.

       STÍŽNOST B - Nečinnost předsedy Rady ČTÚ  Ing. Mgr. Jaromíra Nováka ve věci konečného vyřízení reklamace platby dodatečného  doručovacího poplatku 99 Kč za zásilku  č. RR990020005VV - z Indie.

Tento případ měl následující průběh:

1. Dne 9.3.2017 jsem sepsal a zaslal na adresu ČTÚ můj
Rozklad (odvolání) k předsedovi Rady ČTÚ ve věci řízení o námitce proti vyřízení reklamace vad poskytované (ne)poštovní služby týkající se poplatku 99 Kč za služby celní deklarace zásilky  č. RR990020005VV - z Indie. Tento rozklad byl dle doručenky dodán do ČTÚ 10.3.2017.

2. Dle zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád,   § 71 je běžná lhůta pro vyřízení podání 30 dní od doby doručení podání správnímu orgánu.                                                                  V tomto případě bylo ČTÚ mé podání dle bodu 1. doručeno dne 10.3.2017 a tudíž lhůta pro odpověď ze strany předsedy Rady ČTÚ na můj rozklad uplynula dnem 10.4.2017.

3. Protože mi k 10.4.2017 nebyla od předsedy Rady ČTÚ doručena odpověď, ač uplynula příslušná zákonná lhůta, zaslal jsem dne 19.4.2017 do ČTÚ urgenci pro zaslání zmíněné odpovědi.
4. Na mou urgenci mi přišla odpověď dopisem ze dne 25.4.2017,                                    zn. ČTÚ - 17 087/2017-603 od Mgr. Kuchařové z ČTÚ, ve kterém se praví, že opravných prostředků na ČTÚ dochází veliké množství a že o tomto Rozkladu bude rozhodováno předsedou Rady ČTÚ na základě doporučení Rozkladové komise, která věc projedná na svém květnovém zasedání.  
5. Bohužel, měsíc květen skončil a odpověď mi stále nedošla. Od data doručení mého původního podání k rukám předsedy Rady 10.3. je to k dnešnímu dni již  12 týdnů !!!
Závěr: Mgr. Kuchařová z ČTÚ sice praví, že opravných prostředků na ČTÚ dochází veliké množství, to ale není náležitou omluvou, protože pokud Rozkladová komise nestíhá rozhodování případů, tak má ČTÚ učinit taková personálně-organizační opatření, aby komise vyřizování případů mohla provádět v předepsané lhůtě !
Tato věc již byla dále reklamována:  Stížnost na Min. průmyslu a obchodu - odd. právní podpory, zaslaná dne 1.6.2017. - Dosud bez odpovědi.

                    STÍŽNOST C - Chyba zákona č. 500/2004 Správní řád - § 71.
V § 71/odst.3/písm.a,b se praví: pokud nemůže správní orgán  rozhodnutí vydat bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů, - ALE k nim se připočítává doba  
a) až (dalších) 30 dnů v případě nutných dalších vyjmenovaných úkonů, či případně                            
b) doba nutná k provedení DOŽÁDÁNÍ dle § 13 odst. 3 (či ke zpracování znaleckého posudku).
§ 13 - Dožádání:
1) Správní orgán může usnesením požádat  jiný věcně příslušný správní orgán o provedení úkonu, který by sám nemohl provést.
3) Dožádaný správní orgán provede úkon v běžné lhůtě 30 dnů, avšak pokud nemůže tuto lhůtu dodržet, může jemu nadřízený správní orgán na jeho návrh běžnou lhůtu prodloužit o dobu nezbytně nutnou. (To ale může znamenat teoreticky na dobu nekonečnou a to je špatné !!!  ) - Proti tomu je v praxi  velmi svízelná obrana proti úmyslné utajované dlouhodobé nečinnosti, obdobně i v dalších případech !!! Aby se tedy zamezilo svévolnému úmyslnému zdržování vydání rozhodnutí ze strany organizací, je třeba aby zákon nebyl bezzubý a by byl důsledný a vysoce konkrétní.
Závěr: Veřejný ochránce práv by měl proto  navrhnout tyto změny zákona:
změna § 71 odst. 4:  místo textu : Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst 2 lhůty pro vydání rozhodnutí neběží. - Změnit slovo neběží na - jsou stejné, jako v § 71 odst. 3 písm. a)
změna § 71:   přidat odst. 6) - Při nedodržení lhůt pro vydání rozhodnutí  správním orgánem má žadatel (dotčená osoba)  nárok na vymáhání penále 1000 (500) Kč za každých započatých 14 dní ode dne skončení lhůty.
změna § 13 odst 3 přídavkem následujícího podtrženého dodatku:
´.....V případě, že dožádaný správní orgán nemůže lhůtu dodržet, může jemu nadřízený správní orgán na jeho návrh běžnou lhůtu prodloužit o dobu nezbytně nutnou, nejvýše ale o 2 měsíce.

Ivan Kolenčiak  Novákových 59/2    180 00 Praha 8

20 Ivan Kolenčiak Ivan Kolenčiak | E-mail | 30. července 2017 v 9:24 | Reagovat

Ivan Kolenčiak  - ZÁVĚR   PŘÍPADU reklamace neoprávněné platby 99 Kč České poště.
Nakonec uvádím  stručnou rekapitulaci mých všech  aktivit souvisejících s případem s příslušnými výsledky:
STÍŽNOST  A - nekalá praktika České pošty.ve věci neoprávněného požadavku platby 99 Kč za vydání zásilky.
Tato věc byla  předložena:

a) K reklamaci České poště- zásilka č. RR 990 020 005 VV - osobně předána 3.1.2017 - reklamace byla zamítnuta.
b) První odvolání proti rozhodnutí o reklamaci = Návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace z 3.1.2017 - zasláno ČTÚ 7.2.2017. Zahájení řízení bylo zamítnuto údajně pro nepříslušnost  ČTÚ v této věci
c) Druhé odvolání proti rozhodnutí o reklamaci - Rozklad k předsedovi Rady ČTÚ ve věci řízení o námitce zaslaný 9.3.2017 - realizace řízení byla nakonec rovněž zamítnuta pro údajnou nepříslušnost.
d) ČOI - Stížnost na Českou poštu-neoprávněné účtování 99 Kč-zasláno 14. a 15.3.2017. Stížnost prvotně zamítnuta pro nepříslušnost úřadu. - V této souvislosti se zde ale musím ptát: Není-li ČTÚ jako nadřízený orgán Pošty oprávněn řešit mé odvolání proti výsledku reklamace u České pošty a není-li to ani ČOI, tak kdo ve státě má tuto povinnost ? - Nyní to vypadá, že nikdo ?!
Na základě stížnosti k státnímu ombudsmanovi poté ČOI ožila a v dopise ze 4.7.2017 mi sdělila toto:  ČOI sice přijímá stížnosti, oznámení a podněty občanů, ale podavatel stížnosti nemá žádné subjektivní právo na to, aby bylo z moci úřední skutečně zahájeno řízení proti příslušné instituci. Dále mi bylo sděleno, že ČOI u stížností na reklamace řeší pouze reklamační formality a nikoliv důvody rozhodnutí o reklamaci a že pokud nesouhlasím s důvody reklamace, tak se mohu bránit POUZE SOUDNÍ CESTOU. Nakonec jsem byl vyzván, abych ČOI ještě zaslal příslušné hlavní dokumenty případu k přezkoumání, zda nedošlo k porušení zákona na ochranu spotřebitele.
V posledním dopise z 19.7.2017 mi posléze ČOI sdělila svůj názor, že formálně bylo vyřízení reklamace od České pošty  v pořádku.
e) ÚOHS - Podnět k šetření možného porušení zákona ze strany České pošty a Celnice v oblasti dominantního postavení na trhu a nekalé praktiky. Zasláno 15.3.2017. - Šetření tohoto podnětu bylo zamítnuto.
f) Stížnost k republikovému ombudsmanovi z 21.6.2017:   dne 17.7.2017 se mi telefonicky ozval mladý pracovník kanceláře ombudsmana pan Martin Hurych, který se  snažil můj problém vyjasnit pouze přes telefon tím, že mne zasypal přívalem falešných argumentů pouze ze strany pošty a o mých argumentech se ani sebeméně nezmínil. Takže jsem mu musil své hlavní argumenty proti postupu České pošty stručně a dosti agresívně znovu připomínat, s výrazným pocitem, že je okamžitě pouští z hlavy ven. Pan Hurych připustil pouze jediný bod mé stížnosti a to neprůstřelně prokázanou delší nečinnost předsedy Rady ČTÚ  Ing. Mgr. Jaromíra Nováka ve věci jeho konečného řešení mého odvolání.
Jinak se pan Hurych jako mluvčí ombudsmana pevně postavil za správnost postupu České pošty a snažil se mne dovést k přesvědčení, že mi postačí jeho pouhé telefonické sdělení stanoviska ombudsmana. Avšak tato telefonická informace mi nestačí a já budu trvat na písemné zprávě ombudsmana o výsledku jeho šetření.

STÍŽNOST B - nečinnost předsedy Rady ČTÚ  Ing. Mgr. Jaromíra Nováka ve věci konečného vyřízení mého odvolání proti zamítnutí reklamace platby dodatečného  doručovacího poplatku 99 Kč.

Rozklad (odvolání) k předsedovi Rady ČTÚ ve výše uvedené věci   byl dle doručenky dodán do ČTÚ 10.3.2017.
Následovala hra na mrtvého brouka a teprve až po několika urgencích, zejména po stížnosti u ombudsmana mi byl dodán zamítavý verdikt až dne 27.7. 2017.

Můj konečný názor jak tento případ vnímám já:  jak vidno se spravedlností přes oficiální instituce je to v Česku velmi velmi špatné. Právo a jeho vymáhání jsou v praxi značně pochybné. Instituce jsou pouze formalisticky loutkové, bezzubé a jen předstírají korektnost a účinnost, ale ve skutečnosti se  člověk  práva přes ně nedovolá. Instituce si pouze Švejkovsky hrají na seriózní instituce, ale v podstatě jsou nicotné, beze smyslu. - Nejvýš ještě šéfové těchto institucí často zneužívají stížnosti k posilování své pozice tak, že promptně informují šéfy dalších zúčastněných institucí o rebelské stížnosti občana, aby se navzájem podpořili ne v řešení problému, ale v likvidaci stížnosti, dle hesla - ruka ruku myje.
Mou poslední možností obrany je tedy pouze soud, při čemž české soudy nemají právě nejlepší pověst a výsledky žalob jsou v praxi údajně i přes jejich případné velmi pádné důkazy naprosto nevyzpytatelné - jako ruleta.
Lidé by asi měli založit své vlastní nestátní občanské sdružení na obranu práva řadových občanů, které by bylo financováno jednak povinnými příspěvky sdružení a jednak dary. Já sám bych do takového soukromého nezávislého sdružení ze zásady vstoupil. Optimální by bylo, kdyby takovéto sdružení založil nějaký poctivý erudovaný právník z převážně morálního neziskového důvodu. Nabízené aktuální osobní právní pojištění u velkých pojišťoven je dle mých informací drahé a pochybné.

Závěrem si dovolím veřejně prohlásit, že generálního ředitele České pošty Ing. Martina Elkána důvodně podezírám, že je jako nejvíce zodpovědná osoba za chod firmy pouhý sprostý podvodník, šejdíř a zloděj, který zneužívá monopol České pošty a neštítí se okrádat masu nucených zákazníků České pošty proti jejich vůli a který jde přes mrtvoly. - Této bezbřehé odporné ziskové nenažranosti se dnes bohužel eufemisticky říká - efektivní firemní marketing.
Ale  já zásadně odmítám, abych byl skrze předražené a neustále obludně zvyšované ceny služeb České pošty nucen nedobrovolně přispívat na údajně osmimilionový plat generálního ředitele České pošty -  Ing M.Elkána a příp. i vysoké platy dalších manažerů!

Ivan Kolenčiak

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama